Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Radzanowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2013
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2013 2013

Uchwała Nr XXIV/127/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Uchwała Budżetowa na rok 2013 nr XXIV/128/2013

Uchwała nr XXIV/129/2013 w sprawie podziału Gminy Radzanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib komisji wyborczych

Uchwała nr XXIV/130/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Radzanów na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr XXIV/131/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów

Uchwała nr XXIV/132/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XXV/133/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/133/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/133/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXV/134/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXV/135/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXV/136/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów na rok 2013.

Uchwała nr XXV/137/2013 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radzanów na lata 2012-2032.

 

Uchwała nr XXV/138/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Radzanów do projektu systemowego pn. " Indywidualny rozwój uczniów klas I-III Szkól podstawowych w gminie Radzanów" w ramach Programu Operacyjnego Kpitał Ludzki (PO KL) Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

 

Uchwała nr XXVI/139/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXVI/140/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2013.

Uchwała nr XXVI/141/2013 w sprawie wystapienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zniesienie następujących nieużywanych nazw miejscowości w gminie Radzanów.

 

Uchwała nr XXVI/142/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzanów.

Uchwała nr XXVI /143/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała nr XXVII /144/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

 

Uchwała nr XXVII/145/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała nr XXVII/146/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

 

Uchwała nr XXVII/147/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2013.

Uchwała nr XXVIII/148/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXVIII/149/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2013.

Uchwała nr XXVIII/150/2013 w sprawie przekazania lamp oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXIX/151/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXIX/152/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2013.

Uchwała nr XXIX/153/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXIX/154/2013 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Bońkowo Kościelne.

Uchwała nr XXX/155/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2013.

Uchwała nr XXX/156/2013 zmieniająca uchwałę nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XXXI/157/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała nr XXXI/158/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Uchwała nr XXXI/159/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXI/160/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2013.

 

Uchwała nr XXXI/161/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała nr XXXI/162/2013 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

 

Uchwała nr XXXI/163/2013 w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XXXI/164/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Radzanów.

Uchwała nr XXXI/165/2013 w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uchwała nr XXXI/166/2013 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Bębnowo.

Uchwała Składu Orzekającego RIO NR Ci.381.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projkecie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała Składu Orzekającego RIO Nr Ci.382.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Radzanów projekcie uchwąły budżetowej na 2014 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.data wytworzenia2018-08-28
data udostępnienia2018-08-28
sporządzone przez
opublikowane przezIlona Czerwińska
ilość odwiedzin328
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Radzanowie, Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów n./Wkrą, tel.: +48 23 679-80-33, fax: +48 23 679-80-33 wew. 31, sekretariat@radzanow.com, radzanow.com
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@