Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Radzanowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 2015

Uchwała Nr IV/26/2015 zmieniająca uchwałę Nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie.

Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie Regulaminów przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta Gminy Radzanów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Uchwała Nr IV/31/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2015.

Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2015.

Uchwała Nr V/33/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr V/34/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr V/35/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązującej na terenie Gminy Radzanów.

Uchwała Nr V/36/2015 uchylająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Radzanów.

Uchwała Nr V/37/2015 uchylająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie Regulaminów przyznawania uczniom stypendium naukowego Wjta Gminy Radzanów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Uchwała Nr V/38/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów na rok 2015.

Uchwała Nr V/39/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzanów.

Uchwała Nr VI/40/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Uchwała Nr VI/41/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr VI/42/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na 2015 rok.

Uchwała Nr VI/43/2015 w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.

Uchwała Nr VI/44/2015 w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Radzanów.

Uchwała Nr VI/45/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr VI/46/2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników do sądu na kadencję lat 2016-2019.

Uchwała Nr VII/47/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na 2015 rok.

Uchwała Nr VII/48/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Radzanów w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie w okresie programowania 2014 - 2015.

Uchwała Nr VII/49/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2015-2020.

Uchwała Nr VII/50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/51/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na 2015 rok.

Uchwała Nr VIII/52/2015 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr IX/53/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na 2015 rok.

Uchwała Nr IX/54/2015 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.

Uchwała Nr IX/55/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2015r.

Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr X/58/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia wysokości.

Uchwała Nr X/59/2015 w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr X/60/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

FORMULARZE INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH NA 2016 ROK - UCHWAŁA nr X/ 61 /2015.

Uchwała Nr X/62/2015 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Radzanów.

Uchwała Nr X/63/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Uchwała Nr X/64/2015 w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Radzanów w Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w okresie programowania 2014-2020.

Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2015.

Opinia RIO w Warszawie o WPF

Uchwała Nr XI/66/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Opinia RIO w Warszawie o budżecie Gminy Radzanów

Uchwała Nr XI/67/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2016 rok.

Uchwała Nr XI/68/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Uchwała Nr XI/69/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Uchwała Nr XI/70/2015 w sprawie przekazania lamp oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie Gminy Radzanów.data wytworzenia2018-08-28
data udostępnienia2018-08-28
sporządzone przez
opublikowane przezIlona Czerwińska
ilość odwiedzin388
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Radzanowie, Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów n./Wkrą, tel.: +48 23 679-80-33, fax: +48 23 679-80-33 wew. 31, sekretariat@radzanow.com, radzanow.com
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@