Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Radzanowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2016
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2016 2016

Uchwała Nr XII/71/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Radzanów na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2021-2030.

Uchwała Nr XII/72/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XII/73/2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/74/2016 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy Radzanów na 2016 rok.

Uchwała Nr XIII/75/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanów na rok 2016.

Uchwała Nr XIII/76/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Uchwała Nr XIII/77/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązującej na terenie Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XIII/78/2016 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie.

Uchwała Nr XIII/79/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XIII/80/2016 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości położonej w Radzanowie oznaczonej jako działka Nr 95.

Uchwała Nr XIV/81/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XIV/82/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2016.

Uchwała Nr XIV/83/2016 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzanowie.

Uchwała Nr XV/84/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Uchwała Nr XV/85/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Radzanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała Nr XV/86/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2016.

Uchwała Nr XV/87/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.

Uchwała Nr XV/88/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XVI/89/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2016.

Uchwała Nr XVI/90/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.

Uchwała Nr XVI/91/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i odstapienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała Nr XVI/92/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres powyżej 3 lat lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Uchwała Nr XVI/93/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Opieki nad Zabytkami Gminy Radzanów na lata 2016-2019.

Załacznik do uchwały Nr XVI/93/2016. 

Uchwała Nr XVII/94/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2016

Uchwała Nr XVII/95/2016 w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji rady Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XVII/96/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radzanów na lata 2016-2023.

Uchwała Nr XVIII/97/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2016.

Uchwała Nr XVIII /98/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016r.

Uchwała Nr XVIII/99/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie.

Uchwała Nr XIX/100/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XIX/101/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów za rok 2017.

uzasadnienie

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

zał nr 6

 

zał nr 7

zał nr 8

 

zał nr 9

zał nr 10

zał nr 11

Uchwała Nr XIX/102/2016 w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.

Uchwała Nr XIX/ 103/2016 zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Radzanów na rok 2016 uchwała Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 listopada 2016r.

Uchwała Nr XIX/ 104/2016 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Uchwała Nr XIX/105/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Uchwała Nr XIX/106/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 657 w miejscowości Radzanów za okres powyżej 3 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Uchwała Nr XIX/107/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Radzanów, Bębnowo.

Uchwała Nr XIX /108/2016 w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych oraz zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym Gminy Radzanów. (uchwała podzielona na części od początku do str. 30)

 Uchwała Nr XIX/ 108/2016 (dalsza część uchwały od str 31 do str. 54)data wytworzenia2018-08-28
data udostępnienia2018-08-28
sporządzone przez
opublikowane przezIlona Czerwińska
ilość odwiedzin468
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Radzanowie, Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów n./Wkrą, tel.: +48 23 679-80-33, fax: +48 23 679-80-33 wew. 31, sekretariat@radzanow.com, radzanow.com
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@