Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Radzanowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2017 2017

Uchwała Nr XX/109/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XX /110/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XX/111/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego do nowego ustroju szkolnego.

 

Uchwała Nr XX/112/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Radzanów na rok 2017.

Uchwała Nr XX/113/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Radzanów na 2017 rok.

Uchwała Nr XX/114/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr XXI/115/2017 w sprawie zaminy uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017.

 

Uchwała Nr XXI/116/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Uchwała Nr XXI/117/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie gminy Radzanów.

Uchwała Nr XXI/118/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXI/119/2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.

Uchwała Nr XXI/120/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XXI/121 /2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radzanów na rok 2017.

 

 Uchwała Nr XXII/122 /2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr XXII/123/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017.

Uchwała Nr XXII/ 124/2017 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanów.

Uchwała Nr XXII/125/2017 w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie i oczyszczenie ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr XXII/126/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Uchwała Nr XXIII/127/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Uchwała Nr XXIII/128/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała Nr XXIII/129/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XXIII/130/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów za rok 2017.

Uchwała Nr XXIII/131/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

 

Uchwała Nr XXIII/132/2017 zmieniająca uchwałę Rady gminy Radzanów w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzanów.

 

Uchwała Nr XXIII/133/2017 w sprawie diet dla radnych Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XXIII/134/2017 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diety dla sołtysów Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XXIII/ 135/2017 w sprawie wynagrodzenia ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XXIII/136/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XXIV/137/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XXIV/138/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017.

Uchwała Nr XXIV/139/2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Radzanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXIV/140/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radzanów.

Uchwała Nr XXV/141/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017.

Uchwała Nr XXV/142/2017 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr XXV/143/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk.

Uchwała Nr XXV/144/2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Uchwała Nr XXVI/145/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017

Uchwała Nr XXVII/146/2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

 

Uchwała Nr XXVII/147/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017

Uchwała Nr XXVII/148/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich Szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe na terenie Gminy Radzanów

Uchwała Nr XXVII/149/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/150/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r.

Uchwała Nr XXVII/151/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017

Uchwała Nr XXVII/152/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr XXVII/153/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Uchwała Budżetowa Gminy Radzanów na rok 2018 Nr XXVII/154/2017

Uchwała Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 19.12.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Uchwała Nr XXVIII/ 156/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Uchwała Nr XXVIII/157/2017w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparciadata wytworzenia2018-08-28
data udostępnienia2018-08-28
sporządzone przez
opublikowane przezIlona Czerwińska
ilość odwiedzin372
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Radzanowie, Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów n./Wkrą, tel.: +48 23 679-80-33, fax: +48 23 679-80-33 wew. 31, sekretariat@radzanow.com, radzanow.com
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@